Referències principals

Referències principals
DIEC2: Diccionari de l’IEC (2a. ed., on-line); GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana (1998/2000 i on-line); GEC: Gran Enciclopèdia Catalana (2a. ed., 1986-1989, i on-line); DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear de l’Antoni Maria Alcover i en Francesc de Borja Moll, on-line); DECat: Diccionari etimològic d’en Joan Coromines; DDLC: Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); GCC: Gramàtica del català contemporani d’en Joan Solà et al; CTILC: Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); ésAdir: Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; GEst: El barco fantasma (Grup d'Estudis Catalans, Llibres de l'Índex, 1992); Termcat (on-line); Optimot (on-line)

Altres obres de consulta: Enciclopèdia Espasa-Calpe; Lleures i converses d’un filòleg d’en Joan Coromines; Gramàtica catalana d’en Pompeu Fabra (7a. ed., 1933, en paper i on-line); Converses filològiques d'en Pompeu Fabra (on-line); Diccionari Fabra (Edhasa, 16a. ed., 1982); Diccionari López del Castillo (Ed. 62, 1998); Del català incorrecte al català correcte d’en Joan Solà (Ed. 62, 1977/1985); Plantem cara d'en Joan Solà (La Magrana, 2009); la secció "Un tast de català" de l'Albert Pla Nualart al diari Ara (on-line); Consultes de llenguatge d'en Josep Calveras (Publ. Oficina Romànica, 1933); Els barbarismes d'en Bernat Montsià [C. A. Jordana] (1935)

*: forma o terme que em sembla no acceptable

calbo

Remeto al dicc. López del Castillo, que consigna que apareix al Gran Larousse Català i és reclamat pel GEst, i defensat per en Coromines, que diu: "Rarament trobaríem qui pronunciï avui kalp sense la -o, si bé s'escriu així per purisme, però la forma amb -o s'ha introduït com en tants adjectius d'aquest tipus, referents al cos: cego, manco, guerxo [...], etc." (DECat, II, 411a23-29)

Reclamat també al blog Silencis del DIEC. Acceptat com a forma col·loquial a l'ésAdir.

Cites al DDLC: Sales, Sanchis Guarner.

Al CTILC. Masc. sing. amb b: Juli Vallmitjana, Joan Vidal, Llorenç Villalonga, Joan Sales. Masc. sing. amb v: Jacint Verdaguer, Francesc Pelagi Briz, Antoni de Bofarull, Carles Bosch de la Trinxeria, Joan Pons i Massaveu, Narcís Oller, Josep Pous i Pagès, Santiago Rusiñol, etc.