Referències principals

Referències principals
DIEC2: Diccionari de l’IEC (2a. ed., on-line); GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana (1998/2000 i on-line); GEC: Gran Enciclopèdia Catalana (2a. ed., 1986-1989, i on-line); DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear de l’Antoni Maria Alcover i en Francesc de Borja Moll, on-line); DECat: Diccionari etimològic d’en Joan Coromines; DDLC: Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); GCC: Gramàtica del català contemporani d’en Joan Solà et al; CTILC: Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); ésAdir: Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; GEst: El barco fantasma (Grup d'Estudis Catalans, Llibres de l'Índex, 1992); Termcat (on-line); Optimot (on-line)

Altres obres de consulta: Enciclopèdia Espasa-Calpe; Lleures i converses d’un filòleg d’en Joan Coromines; Gramàtica catalana d’en Pompeu Fabra (7a. ed., 1933, en paper i on-line); Converses filològiques d'en Pompeu Fabra (on-line); Diccionari Fabra (Edhasa, 16a. ed., 1982); Diccionari López del Castillo (Ed. 62, 1998); Del català incorrecte al català correcte d’en Joan Solà (Ed. 62, 1977/1985); Plantem cara d'en Joan Solà (La Magrana, 2009); la secció "Un tast de català" de l'Albert Pla Nualart al diari Ara (on-line); Consultes de llenguatge d'en Josep Calveras (Publ. Oficina Romànica, 1933); Els barbarismes d'en Bernat Montsià [C. A. Jordana] (1935)

*: forma o terme que em sembla no acceptable, o que no és normatiu

*a l'entorn de 'a propòsit de, sobre'Al DIEC2 trobo:
entorn

m.
1 1 Contorn .
1 2 m. pl. Voltants immediats. Els entorns de la vila, del castell.
m. 2 Vora d’una faldilla.

3 1 a l’entorn [o tot a l’entorn] loc. adv. Al voltant 1 . El jardí té arbres a l’entorn.
3 2 a l’entorn de [o entorn de] loc. prep. a) Al voltant de a) i b). Arrengaren les tropes a l’entorn del castell. Estaven tots entorn del llit. Entorn de mitjanit. Entorn de dues roves.

a l’entorn de [o entorn de] b) A propòsit de. Van discutir tot el dia entorn del mateix tema.
m. 4 Medi ambient. Interessats per la qualitat de l’entorn.
m. 5 fer els entorns a algú Llagotejar-lo.

El que marco amb blau és un afegitó respecte al Fabra, on aquesta acc. fig. no hi surt. Ho trobo, però, coma títol d'una conversa d'en Fabra mateix, del 15-VIII-1907: "Entorn de les formes «valer» i «valdre»"


El DECat recull exemples medievals de (a l')entorn de amb els sentits locatiu i temporal tradicionals ("entorn del castell", "entorn mitja nit"), i també amb el de ‘prop, prop de’. Pel que fa a l’ampliació figurada, és una locució d’introducció relativament recent que ha tingut molta difusió en el llenguatge periodístic. Al CTILC en trobo casos ja del 1935 (Andreu Nin) i del 1948 (Octavi Saltor, Antoni Rovira i Virgili); i amb entorn prep. (entorn de), del 1908 (Diego Ruiz).

Sobre al voltant de amb aquest mateix sentit, consultant també el CTILC veig que és menys freqüent. En trobo un cas d'en Joan Puig i Ferrater del 1936 ("una conversa al voltant de...") (i un d'en López-Picó del 1917 al DDLC).

Amb aquest sentit fig. 'a propòsit, sobre', molt sovint es pot substituir totes dues locucions per sobre, que és l'opció que em sembla més natural.