Referències principals

Referències principals
DIEC2: Diccionari de l’IEC (2a. ed., on-line); GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana (1998/2000 i on-line); GEC: Gran Enciclopèdia Catalana (2a. ed., 1986-1989, i on-line); DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear de l’Antoni Maria Alcover i en Francesc de Borja Moll, on-line); DECat: Diccionari etimològic d’en Joan Coromines; DDLC: Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); GCC: Gramàtica del català contemporani d’en Joan Solà et al; CTILC: Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); ésAdir: Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; GEst: El barco fantasma (Grup d'Estudis Catalans, Llibres de l'Índex, 1992); Termcat (on-line); Optimot (on-line)

Altres obres de consulta: Enciclopèdia Espasa-Calpe; Lleures i converses d’un filòleg d’en Joan Coromines; Gramàtica catalana d’en Pompeu Fabra (7a. ed., 1933, en paper i on-line); Converses filològiques d'en Pompeu Fabra (on-line); Diccionari Fabra (Edhasa, 16a. ed., 1982); Diccionari López del Castillo (Ed. 62, 1998); Del català incorrecte al català correcte d’en Joan Solà (Ed. 62, 1977/1985); Plantem cara d'en Joan Solà (La Magrana, 2009); la secció "Un tast de català" de l'Albert Pla Nualart al diari Ara (on-line); Consultes de llenguatge d'en Josep Calveras (Publ. Oficina Romànica, 1933); Els barbarismes d'en Bernat Montsià [C. A. Jordana] (1935)

*: forma o terme que em sembla no acceptable

estratagema nf

Fora de l'asseveració normativa general que és masculí plural, no en trobo comentaris enlloc: res a Converses filològiques, Lleures i Converses, Del català incorrecte al català correcte, dicc. López del Castillo, GEst ni Pla Nualart. En un article sobre el gènere de massacre, en Gabriel Bibiloni diu que l'ús femení és per influència castellana, i que en francès, italià i portuguès és masculí. EL DCVB diu "m. (f. per influència castellana)", i inclou l'exemple "Quan ja la nostra estratagema seria inútil" de La parada d'en Ruyra. El DDLC, com a dicc. descriptiu, l'inclou sota tots dos gèneres.

Coromines al DECat: “estratagema bèl·lica” (I, 369b9); "la famosa estratagema” (II, 428b21); "la nit de la feliç estratagema" (II, 455b56-57)

Autors que fan servir la forma femenina (CTILC): Antoni de Bofarull (1862), Francesc Carreras i Candi (1891), Joan Pons i Massaveu, Narcís Oller, Joaquim Ruyra, Josep Carner ("l'estratagema de la qual ens servim"), Josep M. Folch i Torres, Josep Pla, Joan Puig i Ferrater, Joan Oliver ("malaguanyades estratagemes de l'amor!"), Carles Soldevila, Rafael Tasis, Xavier Benguerel ("una estratagema pòstuma", "una refinada estratagema"), Feliu Formosa