Referències principals

Referències principals
DIEC2: Diccionari de l’IEC (2a. ed., on-line); GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana (1998/2000 i on-line); GEC: Gran Enciclopèdia Catalana (2a. ed., 1986-1989, i on-line); DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear de l’Antoni Maria Alcover i en Francesc de Borja Moll, on-line); DECat: Diccionari etimològic d’en Joan Coromines; DDLC: Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); GCC: Gramàtica del català contemporani d’en Joan Solà et al; CTILC: Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); ésAdir: Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; GEst: El barco fantasma (Grup d'Estudis Catalans, Llibres de l'Índex, 1992); Termcat (on-line); Optimot (on-line)

Altres obres de consulta: Enciclopèdia Espasa-Calpe; Lleures i converses d’un filòleg d’en Joan Coromines; Gramàtica catalana d’en Pompeu Fabra (7a. ed., 1933, en paper i on-line); Converses filològiques d'en Pompeu Fabra (on-line); Diccionari Fabra (Edhasa, 16a. ed., 1982); Diccionari López del Castillo (Ed. 62, 1998); Del català incorrecte al català correcte d’en Joan Solà (Ed. 62, 1977/1985); Plantem cara d'en Joan Solà (La Magrana, 2009); la secció "Un tast de català" de l'Albert Pla Nualart al diari Ara (on-line); Consultes de llenguatge d'en Josep Calveras (Publ. Oficina Romànica, 1933); Els barbarismes d'en Bernat Montsià [C. A. Jordana] (1935)

*: forma o terme que em sembla no acceptable, o que no és normatiu

El Termcat i la llengua d'ús real

De tant en tant consulto el Termcat per mirar si hi ha la traducció d'algun terme anglès, especialment de l'àmbit tecnològic, el científic o l'esportiu, i en uns quants casos hi he trobat solucions que m'han semblat preses al marge del que en Coromines en deia "el geni de la llengua", no sempre pròximes al calc però en tot cas sovint allunyades de l'ús real o de la naturalitat.

En copio com a mostra la majoria dels casos que tinc actualment consignats a la meva "Llista complementària del diccionari anglès-català", amb una vaga esperança que aquest apunt serveixi perquè els responsables del Termcat donin més prioritat a les solucions terminològiques més realistes i més viables. Amb això m'afegeixo a altres veus, com la d'en Pla Nualart, que en un article del 14 de juny del 2014 deia: "He criticat [...] sovint aquesta poca assenyada tendència del Termcat a fer el que no fa ningú [...]." I acabava: "[...] això em fa concloure que tot neologisme hauria de passar pel sedàs dels que de debò l’hauran de fer servir per comunicar i no només pel de filòlegs [els del Consell Supervisor del Termcat] dominats per cabòries erudites." (V. també un article posterior seu titulat significativament Un debat previ més ampli evitaria molts desconcerts.)

-air cleaner – ambientador (acc. 2 DIEC2) (purificador d’ambient al Termcat)
-blender – batedora (Termcat), túrmix (DDLC)
-blind study, blind test – estudi amb emmascarament (forma idiomàtica resolta al Termcat amb variants més calcades; per a una defensa de la proposta que incloc aquí, v. tremedica.org)
-callisthenics – exercicis d’escalfament (alternativa al literalisme del Termcat)
-carrier –  (Med) portador (a seques, millor que no pas ‘portador de microbis’); patòfor (Termcat)
-caterer, catering – servei de cuina, servei d’hostaleria, servei de menjars preparats, (servei de) càtering (manlleu ja existent als diccs. traduït al Termcat per mitjà d’un vague ‘servei d’àpats’)
-cling film – paper transparent (de cuina) (solució del Termcat), film transparent (de cuina, autoadherent, terme corrent de l’article de les marques de supermercat)
-cold meat – entremesos, embotits (alternativa al ‘vianda freda’ del Termcat, que crec que també hauria de ser en pl.)
-counselling, counseling – assistència (psicològica, etc.) (aconsellament al Termcat, amb tot l’aire de ser un calc); ajuda; teràpia; orientació (familiar, etc.)
-dashboard – tablier (gal·licisme, però potser el terme d’ús més espontani; DDLC, no DIEC2), davantal (Termcat)
-deep space – espai sideral, espai còsmic (traduït literalment al Termcat com espai profund, però espai sideral i espai còsmic són més tradicionals i són equivalents, perquè ‘més enllà de l’atmosfera’ equival a ‘més enllà de la influència gravitacional’)
-denim – roba texana (alternativa a la solució del dicc.; teixit texà al Termcat)
-download – descarregar (informàtica; alternativa a ‘baixar’, que és l’única trad. que en dóna el Termcat)
-elephant grass – farratge d’elefant (Pennisetum purpureum, alternativa al calc morfològic ‘herba elefant’ del Termcat)
-empowerment – atribució de poders / accés al poder / potenciació, capacitació / integració (ciutadana, etc.) / emancipació; autonomia (~) / (la proposta apoderament del Termcat per aconseguir una equivalència unívoca amb el terme anglès em sembla un calc igual que empoderament)
-feedback loop – bucle retroactiu (alternativa més usual a la proposta llaç de retroacció del Termcat)
-Ferris wheel – nòria (castellanisme incorporat, ésAdir); roda de fira (Termcat, amb ‘sínia’ com a sinònim complementari!)
-flypaper – paper matamosques; atrapamosques (Termcat, definit ‘aparell per atrapar mosques’ com al DCVB)
-game sanctuary – reserva de caça (millor que el refugi de caça del Termcat)
 -kebab – quebab, kebab, kabab (‘broqueta moruna’ al Termcat, castellanisme “afrancesat”)
-lead pass – passada en profunditat (alternativa a la proposta del Termcat)
-litter box, litter tray – caixa de la sorra, safata de la sorra, sorrera (per a les deposicions dels gats, traduït com caixa de deposicions al Termcat, que veig inviable en llenguatge oral i en llenguatge escrit col·loquial)
-macaroon – ametllat (galeteta de pastisseria, alternativa a la definició del bilingüe, ~); pasta de coco (petita, EUA; és p.ex. la de A Confederacy of Dunces, 1.I i esp 1.III, on el protagonista especifica que són pastes de coco); macarró (proposta del Termcat, adduint l’ús entre professionals de la pastisseria i les accs. 3 i 4 del DCVB i 3 del DDLC, però susceptible de confusió amb la pasta de farina en forma de tubets)
-mute button – botó de silenci, botó per treure el volum (botó de supresió del so en un aparell d’àudio o de vídeo); tecla de desactivació del volum (possible alternativa a la proposta del Termcat tecla de discreció, que no té un ús real)
-pallet truck – toro (manual o amb motor) (acc. 2 GDLC; traduït portapalets i transpalet al Termcat)
-white pine – pi de Weymouth (Pinus strobus) (pi strobus al Termcat, de formació irregular)
-punching bag – sac de boxa, sac de boxejar (sac de cops al Termcat, calc gens viable, mentre que cast. i portuguès són saco de boxeo i saco de boxe respectivament)
-push-up bra – sostenidors amb alça ‘sostenidors que realcen l’escot i el volum dels pits’ (Oxford visual; sostenidors d’augment segons el Termcat)
-quicksand ‌‌(la trad. sorramoll proposada pel Termcat, etc., no és exacta, perquè el terme s’ha agafat del dicc. Aguiló, que ho defineix com ‘terra baixa prop de la costa que està inundada bona part de l’any d’aigua’)
-reassortment – reagrupament (genètic) (el Termcat dóna preferència al calc reassortiment)
-retainer – fèrula de retenció (alternativa al ‘retenidor’ del Termcat, ortodòncia)
-ringtone – timbre (de telèfon mòbil) (el Termcat dóna l’equivalència ‘so de trucada entrant’ que no em sembla gaire viable, almenys en un registre col·loquial)
-saddle of mutton – mitjana de xai (~) (la trad. literal del Termcat és un calc que no apareix al DCVB ni enlloc on miro)
-shell, pasta shell – galet gegant, galet (conquilla o conquilleta al Termcat, calc dels respectius equivalents italians, que no són ben bé un galet)
-sit-up – (n) abdominal, elevació de tronc ‘exercici amb elevació de tronc’ (rull de tronc al Termcat, que em sembla inviable)
-snow globe – bola de neu (decorativa) (bola nevada al Termcat per intentar evitar l’ambigüitat, però boule de neige en fr. i bola de nieve en cast.)
-snow shovel – pala per a la neu (trobo pala de neu al Termcat, però ho trobo una combinació poc idiomàtica que em fa pensar més aviat en una cosa formada de neu, com de fet és el terme tradicional pala de neu ‘rost o vessant de muntanya cobert de neu’; aquestes combinacions amb la preposició de, en tot cas, es fan amb article, com els exs. pala del carbó o pala dels fems recollits al DCVB)
-sugar paper – paper d’estrassa (paper bast de color gris, molt utilitzat temps enrere per fer paperines i per embolicar aliments, p.ex. peix [v. el que se’n diu al llibre Límits del dibuix de l’Àlex Nogué Font]; la trad. ‘paper de barba’ del Termcat ha de ser un lapsus, perquè el paper de barba s’utilitza en l’edició de llibres artístics i és més rígid i més blanquinós)
-sweatshirt – jersei de xàndal, jersei d’esport (alternatives al ‘suèter d’esport’ del bilingüe i a l’inviable calc dessuadora del Termcat, el DIEC2, etc.)
-tie clip (= tie pin) – agulla de corbata (“passador de corbata” al Termcat, solució que em sembla postissa i no trobo al DIEC2 ni al DCVB)
-trigger point – punt desencadenant (en un múscul) (alternativa al calc ‘punt gallet’ del Termcat); nòdul (~)
-trimmer – desbrossadora ‘tallagespa de fil de niló’ (terme d’ús més freqüent que el retallavoresdel Termcat)
-washing-up liquid – sabó (líquid) de rentar plats; detergent per a plats (Termcat)
-wind chime(s) – carilló de vent (com en francès), campanetes de vent (d’un cert ús, traduint el terme japonès furin),  mòbil de campanetes (~), sonalles eòliques (Termcat, inviable en un registre informal)