Referències principals

Referències principals
DIEC2: Diccionari de l’IEC (2a. ed., on-line); GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana (1998/2000 i on-line); GEC: Gran Enciclopèdia Catalana (2a. ed., 1986-1989, i on-line); DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear de l’Antoni Maria Alcover i en Francesc de Borja Moll, on-line); DECat: Diccionari etimològic d’en Joan Coromines; DDLC: Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); GCC: Gramàtica del català contemporani d’en Joan Solà et al; CTILC: Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); ésAdir: Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; GEst: El barco fantasma (Grup d'Estudis Catalans, Llibres de l'Índex, 1992); Termcat (on-line); Optimot (on-line)

Altres obres de consulta: Enciclopèdia Espasa-Calpe; Lleures i converses d’un filòleg d’en Joan Coromines; Gramàtica catalana d’en Pompeu Fabra (7a. ed., 1933, en paper i on-line); Converses filològiques d'en Pompeu Fabra (on-line); Diccionari Fabra (Edhasa, 16a. ed., 1982); Diccionari López del Castillo (Ed. 62, 1998); Del català incorrecte al català correcte d’en Joan Solà (Ed. 62, 1977/1985); Plantem cara d'en Joan Solà (La Magrana, 2009); la secció "Un tast de català" de l'Albert Pla Nualart al diari Ara (on-line); Consultes de llenguatge d'en Josep Calveras (Publ. Oficina Romànica, 1933); Els barbarismes d'en Bernat Montsià [C. A. Jordana] (1935)

*: forma o terme que em sembla no acceptable, o que no és normatiu

a hores d'ara

Proposta de definició més precisa que la dels diccionaris: 'a aquestes hores, en aquests moments aproximadament'.

Les breus reflexions que m'hi han portat, que en el seu moment vaig fer arribar a l'Oficina Lexicogràfica de l'IEC, són les següents.Sobre la definició insuficient de l’expressió a hores d’ara als diccs.

-Definició 1: «Aquesta expressió presenta un matís de probabilitat en relació amb una acció ja començada.» (“Xarxa de comunicació local”)

-Definició 2: «Expressa possibilitat en relació amb una acció ja començada.» (ésAdir)

-Definició 3: «Locució temporal que significa “en aquests mateixos moments” (Jané 1973). Equivalent: “A estas alturas” (Balbastre 1977, Riera 1985, Miravitlles 1989)» (del blog de dites i frases fetes d’en Victor Pàmies)

La locució no apareix a l’índex de la GCC de Solà et al, però apareix classificada com a díctic de simultaneïtat al cap. 26 de “Sintaxi” (26.1.2.1.a, p. 2892). D’altra banda, una mica més endavant del mateix capítol es parla del caràcter pressuposicional de ja i encara, amb una referència bibliogràfica (26.2.1.j, nota 59, p. 2919). Per les ocurrències que m’he mirat per Internet, sovint apareix a hores d’ara amb ja o bé amb encara (o amb encara no), sovint amb aquest valor pressuposicional (un terme segurament més precís que “probabilitat” o “possibilitat”, com diuen les definicions 1 i 2 amb què encapçalo aquest correu) i el verb deure amb aquest mateix valor idèntic, però no per força (p.ex. “a hores d’ara encara no han acabat la redacció del projecte”, en què tot i així em sembla preferible ara com ara o alguna locució equivalent). Després d’haver-hi donat unes quantes voltes, una definició que crec que s’hi ajusta més que les dels diccionaris actuals és ‘en aquesta hora, en aquests moments’, especificant que sol anar anar acompanyada de ja, encara o encara no sovint amb un sentit de pressuposició. He trobat a les hores d’ara al Diccionari català-castellà-llatí-francès-italià (Torner, 1839) definit com ‘en aquesta hora’.

Resposta de les Oficines Lexicogràfiques de l’IEC (2-IX-2015)

Senyor Pàmies,
Tindrem en compte les noves dades del seu correu de 2 d’agost relatives a la definició de l’expressió a hores d’ara.
Atentament,
Oficines Lexicogràfiques de la Secció Filològica
Institut d’Estudis Catalans

Nou correu a les Oficines Lexicogràfiques (2-II-2016)

Benvolguts,
Em permeto la llibertat de tornar-los a escriure sobre la difícil definició concisa de la locució a hores d'ara. Una possibilitat que no he trobat recollida a cap diccionari és 'a aquestes hores, en aquests moments aproximadament', en què tant el plural d'hores per una banda com l'adverbi aproximadament per l'altra contenen el sentit de possibilitat o probabilitat expressat en les definicions dels blogs ésAdir i Xarxa.
L'equivalent a aquestes hores l'he trobat al costat de a hores d'ara en una llista d'equivalències de la publicació Estudios románicos de la Universidad de Murcia (Estudios románicos - Volums 11-12 - Pàgina 186), fent-les sinònimes totes dues de a estas horas i a estas alturas.
Atentament,

                                                                                          *

P.S. En data 30-I-2019, la definició de la locució al DIEC2 continua sent la inexacta i equívoca 'en aquests moments'.

P.S. L'expresió afí a aquestes altures, tot i no tenir-hi una correspondència exacta, podria servir també com a definició. D'altra banda, ni que sigui per afinar-ne el sentit entre els qui utilitzen a hores d'ara com un sinònim incorrecte de en aquests moments --sovint periodistes--, pot anar bé tenir en compte que un sinònim seu força ajustat en anglès és by now.