Referències principals

Referències principals
DIEC2: Diccionari de l’IEC (2a. ed., on-line); GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana (1998/2000 i on-line); GEC: Gran Enciclopèdia Catalana (2a. ed., 1986-1989, i on-line); DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear de l’Antoni Maria Alcover i en Francesc de Borja Moll, on-line); DECat: Diccionari etimològic d’en Joan Coromines; DDLC: Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); GCC: Gramàtica del català contemporani d’en Joan Solà et al; CTILC: Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); ésAdir: Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; GEst: El barco fantasma (Grup d'Estudis Catalans, Llibres de l'Índex, 1992); Termcat (on-line); Optimot (on-line)

Altres obres de consulta: Enciclopèdia Espasa-Calpe; Lleures i converses d’un filòleg d’en Joan Coromines; Gramàtica catalana d’en Pompeu Fabra (7a. ed., 1933, en paper i on-line); Converses filològiques d'en Pompeu Fabra (on-line); Diccionari Fabra (Edhasa, 16a. ed., 1982); Diccionari López del Castillo (Ed. 62, 1998); Del català incorrecte al català correcte d’en Joan Solà (Ed. 62, 1977/1985); Plantem cara d'en Joan Solà (La Magrana, 2009); la secció "Un tast de català" de l'Albert Pla Nualart al diari Ara (on-line); Consultes de llenguatge d'en Josep Calveras (Publ. Oficina Romànica, 1933); Els barbarismes d'en Bernat Montsià [C. A. Jordana] (1935)

*: forma o terme que em sembla no acceptable

monyequera / munyequera

Al costat del també castellanisme tobillera, ha sigut tradicionalment la forma de dir en el món esportiu català les faixes de roba que subjecten i protegeixen el puny de la mà, per una banda, i el turmell, per l'altra. En el cas de les del puny de la mà solen ser de roba de rus per eixugar-se la suor, esp. en tenis.

El DIEC2 proposa com a alternativa el calc dissimulat canellera, que a mi, com a parlant del domini central, em fa pensar en "(dona) canallera", és a dir 'dona que li agrada la canalla'.

Com a possible alternativa al castellanisme i al calc dissimulat hi ha braçal de puny, un neologisme paral·lel a un poc habitual "brazal de muñeca", que em sembla de totes maneres més idiomàtic que l'opció del DIEC2 (absent al Fabra, al DCVB i al DDLC), també present al GDLC i a la GEC.

En Valentí Puig utilitza munyequera en una obra seva.

P.S. Sobre tobillera. En Carles Riba fa servir aquesta paraula en una carta, però amb el sentit de 'noia casadora jove, o noia presumida', partint de la idea que per exhibir-se "ensenya el turmell", és a dir que porta unes faldilles més curtes del que convenia al decòrum de l'època.