Referències principals

Referències principals
DIEC2: Diccionari de l’IEC (2a. ed., on-line); GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana (1998/2000 i on-line); GEC: Gran Enciclopèdia Catalana (2a. ed., 1986-1989, i on-line); DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear de l’Antoni Maria Alcover i en Francesc de Borja Moll, on-line); DECat: Diccionari etimològic d’en Joan Coromines; DDLC: Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); GCC: Gramàtica del català contemporani d’en Joan Solà et al; CTILC: Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); ésAdir: Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; GEst: El barco fantasma (Grup d'Estudis Catalans, Llibres de l'Índex, 1992); Termcat (on-line); Optimot (on-line)

Altres obres de consulta: Enciclopèdia Espasa-Calpe; Lleures i converses d’un filòleg d’en Joan Coromines; Gramàtica catalana d’en Pompeu Fabra (7a. ed., 1933, en paper i on-line); Converses filològiques d'en Pompeu Fabra (on-line); Diccionari Fabra (Edhasa, 16a. ed., 1982); Diccionari López del Castillo (Ed. 62, 1998); Del català incorrecte al català correcte d’en Joan Solà (Ed. 62, 1977/1985); Plantem cara d'en Joan Solà (La Magrana, 2009); la secció "Un tast de català" de l'Albert Pla Nualart al diari Ara (on-line); Consultes de llenguatge d'en Josep Calveras (Publ. Oficina Romànica, 1933); Els barbarismes d'en Bernat Montsià [C. A. Jordana] (1935)

*: forma o terme que em sembla no acceptable, o que no és normatiu

fronteres tancades

Tant els diccionaris com l'ús general distingeixen bé entre "tancar una frontera" i "segellar un edifici o un accés a un recinte per mitjà d'un segell o un precinte", però he vist que en algun text periodístic s'utilitza l'expresió "segellar la frontera" i variants, probablement per influència de l'anglès to seal. Tots els textos on he trobat l'expresió són posteriors a l'any 2000, i la majoria pertanyen a la franja de temps d'entre el 2014 i aquest 2017 en què escric això.

En castellà, el Collins bilingüe només accepta cerrar en l'acc. seal [border], i el Diccionario combinatorio de l'Ignacio Bosque no inclou el verb sellar en combinació amb frontera (s.v. frontera), sinó només, en un sentit afí, cerrar o blindar. L'última acc. de sellar del DRAE és 'tancar hermèticament', que el GDLC també inclou, amb definició més detallada i clara (una definició absent tant al DIEC2 com al DDLC) que deixa clar que no té res a veure amb separacions entre països.

L'ús acabarà decidint, però de moment l'orella em diu que segellar amb aquest sentit és de fora de les nostres fronteres.