Referències principals

Referències principals
DIEC2: Diccionari de l’IEC (2a. ed., on-line); GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana (1998/2000 i on-line); GEC: Gran Enciclopèdia Catalana (2a. ed., 1986-1989, i on-line); DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear de l’Antoni Maria Alcover i en Francesc de Borja Moll, on-line); DECat: Diccionari etimològic d’en Joan Coromines; DDLC: Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); GCC: Gramàtica del català contemporani d’en Joan Solà et al; CTILC: Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); ésAdir: Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; GEst: El barco fantasma (Grup d'Estudis Catalans, Llibres de l'Índex, 1992); Termcat (on-line); Optimot (on-line)

Altres obres de consulta: Enciclopèdia Espasa-Calpe; Lleures i converses d’un filòleg d’en Joan Coromines; Gramàtica catalana d’en Pompeu Fabra (7a. ed., 1933, en paper i on-line); Converses filològiques d'en Pompeu Fabra (on-line); Diccionari Fabra (Edhasa, 16a. ed., 1982); Diccionari López del Castillo (Ed. 62, 1998); Del català incorrecte al català correcte d’en Joan Solà (Ed. 62, 1977/1985); Plantem cara d'en Joan Solà (La Magrana, 2009); la secció "Un tast de català" de l'Albert Pla Nualart al diari Ara (on-line); Consultes de llenguatge d'en Josep Calveras (Publ. Oficina Romànica, 1933); Els barbarismes d'en Bernat Montsià [C. A. Jordana] (1935)

*: forma o terme que em sembla no acceptable, o que no és normatiu

terrasso

De l'it. terrazzo per intermediació del cast. terrazo, però amb pronúncia del tot catalanitzada (en cat. central amb vocal neutra, essa sonora i u final). Freqüent com a mot sol o en la locució "terra de terrasso".

D'un blog ("Matèria de llengua") agafo això: "tant el GDLC com el Termcat l'inclouen amb l'adaptació de la grafia zz a tz.Tanmateix, aquest criteri no se segueix sempre, perquè en altres mots com attrezzo, mezzosoprano, pizza o pizzicato no s'ha fet l'adaptació."

També la Viquipèdia ho ha incorporat amb tz, a partir segurament del GDLC (i la GEC), però jo sempre ho he sentit amb essa sonora o bé amb tot el mot pronunciat a la castellana.

Crec que terrasso podria conviure al costat del més "oficial" terratzo, i també amb terrazzo (que, per analogia amb els mots amb doble zeta esmentats més amunt, també té dret d'existir, més que més quan és el terme general internacionalment).