Referències principals

Referències principals
DIEC2: Diccionari de l’IEC (2a. ed., on-line); GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana (1998/2000 i on-line); GEC: Gran Enciclopèdia Catalana (2a. ed., 1986-1989, i on-line); DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear de l’Antoni Maria Alcover i en Francesc de Borja Moll, on-line); DECat: Diccionari etimològic d’en Joan Coromines; DDLC: Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); GCC: Gramàtica del català contemporani d’en Joan Solà et al; CTILC: Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l’IEC (on-line); ésAdir: Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; GEst: El barco fantasma (Grup d'Estudis Catalans, Llibres de l'Índex, 1992); Termcat (on-line); Optimot (on-line)

Altres obres de consulta: Enciclopèdia Espasa-Calpe; Lleures i converses d’un filòleg d’en Joan Coromines; Gramàtica catalana d’en Pompeu Fabra (7a. ed., 1933, en paper i on-line); Converses filològiques d'en Pompeu Fabra (on-line); Diccionari Fabra (Edhasa, 16a. ed., 1982); Diccionari López del Castillo (Ed. 62, 1998); Del català incorrecte al català correcte d’en Joan Solà (Ed. 62, 1977/1985); Plantem cara d'en Joan Solà (La Magrana, 2009); la secció "Un tast de català" de l'Albert Pla Nualart al diari Ara (on-line); Consultes de llenguatge d'en Josep Calveras (Publ. Oficina Romànica, 1933); Els barbarismes d'en Bernat Montsià [C. A. Jordana] (1935)

*: forma o terme que em sembla no acceptable, o que no és normatiu

alimentici

Castellanisme. Condemnat per en Bernat Montsià [C. A. Jordana]. En Coromines en diu: "En lloc de l'acastellanat alimentici, la llengua popular genuïna ha creat alimentós [1868, SLitCosta] que el DAg. registrava en el Llobregat i AlcM a tots els àmbits del Princ. i Conflent" (DECat, I, 198a44-48).

En Fabra hi dedica tota una conversa, adduint-hi arguments en contra (núm. 329, 6-III-1923).

Al CTILC es documenta en textos tècnics a partir del 1882 (Estanislau Vayreda), i en assaig, a partir del 1900 (Joan Alcover). En ús entre metges i biòlegs (Manuel Mer, Joan Freixas, Ramon Turró, August Pi i Sunyer). També el fan servir en l'Antoni Maria Alcover, en Santiago Rusiñol, la Rosa Sensat, en Carles Pi i Sunyer, en Ramon Violant i Simorra, etc.